Zwroty

Email do kontaktu w sprawie zwrotów i reklamacji: contact@presens.studio
Przed zwrotem prosimy o konktakt pod podanym wyżej adresem email.


Zasady zwrotów: Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu 14 dni zaczyna się z dniem dostarczenia Konsumentowi bądź innej osobie przez niego wskazanej, produktu. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany wyżej adres email, wysyła Sprzedawcy produkt, którego umowa dotyczy, a Sprzedawca po otrzymaniu produktu bądź dowodu jego wysyłki dokonuje zwrotu płatności poniesionych przez konsumenta. Konsument pokrywa koszt wysyłki zwrotnej. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz procedury zwrotu znajdują się w regulaminie sklepu(link) – § 11

Regulamin reklamacji: szczegółowe zasady reklamacji określa regulamin sklepu(link) – § 12 Reklamacja i gwarancja